3 tips att hålla sig till för att förbättra ditt Blackjack Spel

Alla råd om blackjack som ges i dessa tre tips bygger på husets första kort – det synliga.

 

–          Om dealern har 7 eller högre ska du fortsätta ta kort tills du har en sammanlagd hård hand på 17 eller mer, eller en mjuk hand på 18 eller mer. En mjuk hand har ett Ess som räknas som 11 och en  hård hand har varken Ess eller så räknas Esset som 1.

–          Om huset har 6 eller mindre, ska du fortsätta ta kort tills du har 12 eller högre.

–          Du skall alltid ”dubbla ner” när dina första 2  kort ger en sammanlagd summa på totalt 10 eller 11 och dealern har 9 eller lägre. ”Dubbla ner” innebär att du kan dubbla din första insats efter att du fått dina två första kort